Adal Grup Logo

Çevre Danışmanlık & Mühendislik Hizmetleri

Firmamız çevre danışmanlık hizmetlerini, 26.01.2011 tarihli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi” doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

21 Kasım 2008 tarih 27061 sayı ile yayınlanmış olan Çevre Denetimi Yönetmeliği, 29.04.2009 tarih 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan tesis ve faaliyet sahiplerine bünyelerinde çevre görevlisi bulundurmak, çevre yönetim birimi kurmak veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen Çevre Danışmanlık firmaları ile sözleşme yapmak yükümlülüğü getirilmiştir.

İlgili yönetmelik kapsamında yer alan kuruluşlara konusunda uzman çalışanlarımızla çevre görevlisi hizmeti sunmaktayız.

Kuruluşların, faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerinin belirlenmesi, bu etkilerin kontrol altına alınması ve azaltılması amacıyla etkin çevresel boyut analizleri gerçekleştirmekteyiz.

Kuruluşlarda; atıkların kaynağında azaltılması, özelliklerine gore ayrıştırılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü işlemleri ile ilgili olarak sistem kurulması çalışmalarını içermektedir.

Tehlikeli atık geçeci depolama sahalarının oluşturulması, yasal izinlerin alınması çalışmaları da firmamız tarafından yapılmaktadır.

29.04.2009 tarih 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ‘in 4. maddesi kapsamında yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. Söz konusu yönetmeliğin 6. maddesi gereğince, çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.

Firmamız 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetim Yönetmeliği ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre yönetimi, çevre izin, lisans ve çevre danışmanlık konularında hizmet vermektedir.

10.08.2005 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 6.maddesi gereğince kapsamında; yetkili idarelerden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan açılan ve faaliyette bulunan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

Firmamız İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri yapmaktadır.

Azalan enerji kaynakları ve artan çevre kirliliğine karşılık Enerji Yönetimi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

Enerji yönetimi, mühendislik çözümleri ile enerjinin en verimli şekilde kullanılması ve işletmelerin enerji yoğunluğunun azaltılmasıdır. İşletmelerde enerji yönetimi, enerji giderlerinin enerjiyi verimli kullanılarak azaltılmasını, aynı enerji ile daha çok üretim yapılmasını ve karlılığın artmasını sağlamaktadır. Firmamız bu konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Firmamız, 8 Haziran 2010 tarih ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” kapsamında çözüm ortaklarımız desteğiyle danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kuruluşlarda, çalışan ve ailelerinin çevre farkındalığının artırılması yönünde faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi projeleri yapmaktayız.

Referanslarımız