Adal Grup Logo

Danışmanlık Hizmetleri

Satın Alma Danışmanlık Hizmetleri

Satın alma harcamaları şirketlerin ürettiği ve sattığı ürün veya hizmetlerin maliyetlerine doğrudan yansımaktadır. Yani satın alma süreçleri şirketlerin gelir tablolarına doğrudan etki etmektedir.

Günümüzde artan rekabetçi koşulların etkisi ile satın alma süreçlerinin yönetimi giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu alanda her kademenin verimli, şeffaf ve pratik bir şekilde yönetilmesi hayati önem taşımaktadır.

ADAL GRUP olarak “Satın Alma Danışmanlık Hizmeti” konusunda açık iletişim, dürüstlük, esneklik, sektörel bilgiyle alternatif yaratabilme, fayda-maliyet dengesi, kurumsal bilgi yönetimi ve her kararda müşteri menfaatlerinin gözetimi ilkeleriyle değerli paydaşlarımıza hizmet sunmayı amaçlamaktayız. Sahip olduğumuz ve her geçen gün geliştirdiğimiz tedarik kanalları ile hizmet verdiğimiz firmaların iç müşterilerinin en yüksek derecede tatmin edilmesi en önemli amacımızdır.

Danışmanlık

Satın Alma Danışmanlık Hizmetimizden faydalanarak doğrudan etki yaratacağınız bazı konular;

  • Kaliteli, kesintisiz ve ölçülebilir satın alma hizmeti edinme
  • Ana işinize (Core Business) direk odaklanabilme ve bu alanda uzmanlaşabilme. Bunun sonucunda satış, pazarlama, iş geliştirme vb. stratejilere daha fazla vakit ve kaynak ayırarak operasyonel verimlilik sağlama
  • Tedarikçi sınırlamaları ve alternatif kaynak oluşturma konularında herhangi bir sınırlamaya takılmadan ürünlerin ve hizmetlerin tedariğinde esneklik yaratabilme (Maverick Spend Management)
  • Bütçenin yaklaşık %20’sini fakat satın alma departmanı tarafından ayrılan vaktin %80’ini kapsayan endirekt satın alma tedarikçi ve hizmetlerinin yönetilmesi (Tail Spend Management)
  • Pazar araştırma, sürekli geliştirme ve eğitim maliyetlerini azaltma, kaynakları etkin yönetme
  • Ekibin yönetimi, personellerin performansları ve sorunları gibi konulara odaklanmadan, sonuçları değerlendirebilme, sonuca odaklanabilme
  • Alternatif maliyetlerin düşmesi, değişken ve öngörülemeyen maliyetlerin, talep edilen hizmet ile orantılı sabit maliyetlere dönüşmesi, dolayısıyla %100 bütçe tutarlılığının sağlanması
  • Hata sorumluluklarını ve yasal riskleri hizmet ile birlikte devretme
Danışmanlık

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri

Firmaların ADR/RID ve ilgili yönetmelikler kapsamında tehlikeli maddelerinin taşınması ve gerekli anlaşma ve sözleşmelere uyumun sağlanması konusunda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Danışmanlık

Firmada bulunan tüm kimyasalların taşımacılık özelliklerine göre Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsam tespiti gerçekleştirilmektedir.

ADR kapsamı içerisinde olan firmalar için TMFB alınması konusunda destek olunmakta ve yönetmelik gereği TMGD bulundurması zorunlu olan yerler için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Firmaların TMFB ve /veya TMGD muafiyet kapsamında olması durumunda yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor hazırlanmaktadır.

ADR kapsamına giren firmalar için, zorunlu olan Tehlikeli Madde Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır.

Yönetim Sistemleri Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

İnsanların ve sanayi tesislerinin varlıklarını sağlıklı ve verimli olarak sürdürebilmeleri için doğal kaynakların korunması gerektiğinden, günümüzde "Sürdürülebilir Kalkınma" prensibi gündemimize yerleşmiştir. Bu prensibi hayata geçirmek için çevre koruma amaçlı yöntemler, standartlar ve mevzuatlar oluşturmaya başlamışlardır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Sürdürülebilir Kalkınma çerçevesinde oluşturulmuş standartlar arasında yer almakta, bu standartlar uygulanan firmalara sektörlerinde rekabet gücünü artırmanın yanında prestij kazanmalarını da sağlamaktadır.

Firmamız; ilgili standartlar kapsamında baştetkikçi sertifikasına sahip olan uzman kadrosuyla yönetim sistemleri danışmanlık ve destek hizmeti vermektedir.

Danışmanlık

Referanslarımız