Adal Grup Logo

İlkyardım Eğitim Hizmetleri

İlk Yardım Eğitim Merkezimizde Sağlık Müdürlüğünce onaylı eğitimcilerimiz tarafından temel ilkyardım, standart ilkyardım ve yenileme konulu ilkyardım eğitimleri düzenlenerek sınavlarda başarılı olanlara “İlkyardımcı Sertifikası” verilmektedir.

İlkyardım Eğitim Hizmetlerimiz

Adal A.Ş. bünyesinde yer alan “Adal İlkyardım Eğitim Merkezimiz” 13.12.2013 tarihli ve 044 numaralı “İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” ile yetkilendirilmiş ve konusunda uzman olan ilkyardım eğitmeni hekimleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

İlkyardım Eğitim Merkezimizde Sağlık Müdürlüğünce onaylı eğitimcilerimiz tarafından temel ilkyardım, standart ilkyardım ve yenileme konulu ilkyardım eğitimleri düzenlenerek sınavlarda başarılı olanlara “İlkyardımcı Sertifikası” verilmektedir. 29.07.2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “İlkyardım Yönetmeliği”nin İlkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı konu başlıklı 19.Maddesi gereğince; Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her yirmi personel için bir, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için her onbeş kişide bir, Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için her on kişide bir çalışan ilgili yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. Ayrıca aynı yönetmeliğin 23.maddesi gereğince ilkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda güncelleme eğitimi verilir.

İlkyardım

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11.maddesine göre firmalar tarafından gerekli görevlendirmenin yapılmaması nedeniyle eksiklik tespitinde firma tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olarak 1.350 TL ile 4.050 TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanmaktadır.

İlkyardım Eğitimleri, Adal İlkyardım Eğitim Merkezimizde verilmektedir. Talep doğrultusunda standartlara uygun eğitim salonu olan firmaların/kurumların eğitim salonlarında da ilgili eğitimler düzenlenebilir. Eğitim grupları 7 – 21 kişiden oluşmaktadır, her 7 katılımcıya 1 eğitmen tahsis edilir ve eğitimlerde, yetişkin eğitim modeliyle interaktif yöntem kullanılır. Katılımcıların, eğitime tam zamanlı olarak devam zorunluluğu vardır.

Referanslarımız